––––

Noem het storytelling-in-vormgeving, noem het verhalend design. Maar in alles wat we doen zit een rode draad: wie bij ons aanklopt met een goed idee, weet zeker dat het er fantastisch uit gaat zien.

MiNSK geeft glansk.

––––––––––––
KNSM-LAAN 87 / 1019 LB AMSTERDAM / INFO@STUDIOMINSK.NL / +31 20 7373 041
ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACYVERKLARING