STEAM / KIEM MEDIA / NATIONAL GEOGRAPHIC:
 

KORPS COMMANDOTROEPEN:
SPECIAL FORCES

Voor vier korte films over het Korps Commando Troepen verzorgde MiNSK in opdracht van Kiem en Steam de leader en diverse extra graphics om de overwegingen van een commando weer te geven.

______